Home

Vaksinasjonsveilederen

Å redusere risiko for sykdom hos arbeidstakere forårsaket av biologiske faktorer de kan bli eksponert for i yrkessammenheng - direkte beskyttelse Å. Vaksiner beskytter mot smittsomme sykdommer. Les mer om vaksiner for både barn og voksne, bivirkninger og vaksinetjenesten

Indikasjoner:Aktiv immunisering av barn ≥2 år, ungdom og voksne med risiko for å bli utsatt for Neisseria meningitidis gruppe A, C, W135 og Y, og for Det er lurt å sjekke om det er nødvendig å ta eller friske opp vaksiner før en reise. I tjenesten Mine vaksiner finner du en oversikt over vaksiner du har tatt Indikasjoner:I kombinasjon med metotreksat (MTX) til behandling av moderat til alvorlig aktiv revmatoid artritt (RA) hos voksne som har responder

Yrkesvaksinasjon - FH

populær: